Waarom en welke cookies gebruikt Blijf Langer Jong?

Blijflangerjong.nl gebruikt op haar site cookies en scripts (hierna beiden te noemen cookies) om het gebruik van de site zo makkelijk mogelijk maken voor u als gebruiker. Daarnaast gebruik tblijflangerjong.nl cookies om te analyseren welke gedeelten van de site gebruikt worden en waar verbeteringen kunnen worden toegepast. Blijflangerjong.nl gebruikt deze ook om te meten of haar advertenties op andere websites effectief zijn. Blijflangerjong.nl plaatst cookies voor het doen van gerichte aanbiedingen op websites van derden.

Cookies worden op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze worden door onze website uitgelezen en geven ons informatie zoals hieronder beschreven.

Het gebruik van cookies is veilig. Het is belangrijk voor u om te weten dat er bij het gebruik van cookies geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres kan worden herleid. Deze informatie wordt dus niet gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. Onze cookies geven geen persoonlijke informatie door aan derden.

Cookies die ervoor zorgen dat blijflangerjong.nl goed functioneert
We plaatsen cookies om bij te houden welke artikelen u in de winkelwagen heeft geplaatst. Hierdoor is het mogelijk dat u naar een andere pagina navigeert zonder dat deze informatie verloren gaat.

Cookies die het gebruik van onze website meten en die wij gebruiken voor analyse van bezoekersgedrag
We plaatsen cookies van Google Analytics. Deze cookies houden de sporen bij van uw bezoek op onze website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek voor intern gebruik. Deze gegevens worden gebruikt om informatie te krijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de door ons aangeboden diensten. Op deze manier kunnen wij onze website voor u nog prettiger maken in het gebruik. We kunnen deze data zonder koppeling aan u als persoon uitlezen in de software die Google Analytics ons ter beschikking heeft gesteld. We gebruiken deze cookies ook om inzage te krijgen in hoeveel en welke producten we verkopen.

Advertentie Cookies
We plaatsen cookies om te meten of een advertentie in het advertentie-netwerk van Google Adwords effectief is geweest. We kunnen hiermee iedere klik op een advertentie in het Google advertentie-netwerk en een daaraan gekoppelde verkoop evalueren.