Disclaimer

De door Blijf langer jong aangeboden informatie op de website www.blijflangerjong.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze sites. Blijf langer jong kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Er kunnen geen rechten, toezeggingen en garanties worden ontleend of aanspraken worden gemaakt aan de informatie op www.blijflangerjong.nl of de werking van de site.

De producten die Blijf langer jong aanbiedt op haar website zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, te voorkomen, te genezen, te behandelen of om werkzaamheden van artsen en/of (para)medische professionals te vervangen.

De informatie op de websites is naast onderzoek, mede gebaseerd op ervaringen van gebruikers van HAVVN. Bij enige twijfel over de aansluiting van dit product op je levenswijze dien je ten alle tijde je huisarts en/of je specialist te raadplegen. De informatie op de website van Blijf langer jong kan derhalve niet in de plaats worden gesteld van een persoonlijk medisch advies van bijvoorbeeld een arts of apotheker.

De informatie die op de websites van Blijf langer jong staat, geeft slechts een indicatie weer van wat klanten van HAVVN producten zouden kunnen verwachten. Niemand zal op basis van deze informatie, wie dan ook, aansprakelijk kunnen stellen.

Blijf langer jong is een onafhankelijke bedrijfseigenaar en alle namen zijn handelsmerken van HAVVN, LLC en haar dochterondernemingen.